Quod quia a nemine est factum, hoc quoque a nemine est faciendum
(Omdit dit door niemand is gedaan, moet het ook door niemand worden gedaan)

Citaat uit:

"Epistola Guidonis Michaeli monacho de ignoto cantu directa"
(Brief van Guido aan monnik Michael over een onbekend lied)

De 11e-eeuwse monnik Guido van Arezzo (992-1050) is de uitvinder van het notenschrift en grondlegger van de harmonieleer. In genoemde brief beschrijft hij anno 1028 de "do-re-mi" toonladder die we heden ten dage nog steeds gebruiken. Hij ontdekte dat je niet onbeperkt met kwinten omhoog kunt transponeren, want dan zou er tussen de F en de G nóg een toon moeten zitten. Onbestaanbaar voor Guido...

De homepage van Henk Reints