Copyright © 2016, Henk Reints
Akkoordprogressie van drie- en vierklanken
Zie ook de Henk Reints Multi Tone Generator en de Henk Reints Metronome
Lees de uitleg en speel naar eigen inzicht met akkoorden!
DEZE PAGINA IS NOG NIET HELEMAAL KLAAR, dus kom over een tijdje nog eens terug! (laatste wijziging: ).

Handmatig ingestelde akkoordknoppen: geen

Toontrappen en graden ofwel laddereigen akkoorden (zie onderstaande uitleg):    
Hier hoort de toontrappentabel te verschijnen

Automatische progressie:

Huidig akkoord: geen

Akkoordprogressie (zie uitleg): geen

Uitleg:
Deze webpagina geeft je de mogelijkheid om met muziekakkoorden te spelen. Bovenstaande tabel heeft voor elke grondtoon van 7 kruisen t/m 7 mollen (verticaal gesorteerd) en voor de "standaard" drie- en vierklanken (horizontaal gesorteerd) vier gekleurde knoppen van 0 t/m 3. Als je op knop 0 klikt krijg je het akkoord (een drie- of vierklank) te horen in de zogeheten grondligging. Knop 1 geeft de eerste omkering, enz. Omkeren betekent dat je telkens de op dat moment laagste toon uit het akkoord omhoogoctaveert, bijvoorbeeld in C = CΔ = Cmaj = Cmaj = C-groot = C grote terts (klik op het plaatje voor een vergroting):
Als je bij het klikken op 1, 2 of 3 de Ctrl-toets ingedrukt houdt, krijg je de zoveelste negatieve omkering, waarbij dus zo vaak de hoogste omlaag wordt geoctaveerd.
N.B. Bij de drieklanken betekent knop nr. 3 dat er een open akkoord wordt gecreëerd, d.w.z. de middelste toon wordt geoctaveerd. Dat werkt alleen als er 1 octaaf per akkoord is ingesteld.
Als je met rechts op een button klikt kun je de ligging van het betreffende akkoord helemaal zelf definiëren. Dan is het knopnummer niet meer gelijk aan de omkering!
Klik linksboven op "Ssst!" om het klinkende akkoord weer tot zwijgen te brengen.

Toontrappen en graden:
De tonen uit de toonladder zijn toonsoortonafhankelijk genummerd van 1 t/m 7 en ze hebben functionele namen zoals in onderstaande tabel. Op elk van die tonen kan een drieklank van twee gestapelde tertsen worden gebouwd met uitsluitend tonen uit de toonladder van de betreffende toonsoort, dus zonder extra incidentele kruisen of mollen. Die laddereigen akkoorden heten graden en worden aangeduid met romeinse cijfers. Met name het akkoord op de dominant, ofwel graad V, wordt heel vaak als dominantseptiemakkoord gespeeld.
N.B. met de aanduiding dominant in dominantseptiem wordt níét bedoeld dat het een septiemakkoord is op de dominant van de toonsoort, maar dat in dat betreffende akkoord de septiem domineert).
Met deze romeinse cijfers worden vaak akkoordprogressies aangeduid, waarbij majeurakkoorden met hoofdletters worden geschreven en mineurakkoorden met kleine.

Klik hier voor nog een ander overzicht van de toonladders

Akkoordprogressie
is de voortgaaande opeenvolging van akkoorden en daar is deze webpagina eigenlijk voor: met wat simpel geklik een aantal akkoorden na elkaar laten klinken en de afspeelgeschiedenis bewerken. Andere woorden voor akkoordprogressie zijn bijv. akkoordsequentie, akkoordenschema of harmonische progressie. In het Engels: chord progression of harmonic progression.

Bovenstaande automatische progressie maakt gebruik van de volgende standaardprogressieregels:

De bijgehouden afspeelgeschiedenis (die dus een of andere akkoordprogressie is) kun je opslaan in een bestand en dat kun je desgewenst met Kladblok bewerken. Het bestand komt standaard in de download-map en de bestandsnaam wordt afgeleid van de omschrijving die je zelf hebt ingevuld, geprefixt met chords- en gesuffixt met een UTC-timestamp in ISO-8601-formaat: jjjjmmddThhnnssZ.
De akkoordsyntax in dat bestand is (per regel) als volgt:

De op deze pagina gebruikte intervalaanduidingen zijn de Engelstalige:

Letter     Cijfer     Toelichting
  1 first Priem De priem, het octaaf, de kwint en de kwart zijn (in hun natuurzuivere frequentieverhoudingen van resp. 1:1, 2:1, 3:2 en 4:3) de reine intervallen. Naast rein kunnen ze ook bijv. overmatig of verminderd zijn. Alle andere intervallen hebben een grote en een kleine variant. Een klein interval kan worden verminderd en een groot kan worden "verovermatigd". De reine intervallen heten volkomen consonant, de tertsen en de sexten heten onvolkomen consonant en alle overige intervallen heten dissonant. Dat is níét hetzelfde als vals! Vals betekent onzuiver, wel de goede noot maar niet de goede toonhoogte. Op een goed gestemde piano kun je dus niet vals spelen, maar je kunt wel een verkeerde toets aanslaan en dus een foute noot spelen.
P perfect Rein 2 second Secunde
M major Majeur 3 third Terts
m minor Mineur 4 fourth Kwart
A augmented Overmatig 5 fifth Kwint
D diminished Verminderd 6 sixth Sext
  7 seventh Septiem
En eh, wie kan mij uitleggen waarom het tegenovergestelde van veminderd in de muziek overmatig heet en niet gewoon vermeerderd? En het tegenovergestelde van overmatig zou toch ondermatig moeten heten? En ja, ik weet dat dat niet in het Groene Boekje staat.

Voor de intervalnotatie geldt (en deze lijst is beslist niet compleet):


Verder:
Voor het laten klinken van de akkoorden wordt de gelijkzwevende twaalftoonsstemming (pianostemming) gebruikt met a' = 440 Hz. Klik hier voor een vergelijkingstabel van enkele verschillende stemmingen, waaronder de gelijkzwevende.

De tonen op deze pagina worden gegenereerd m.b.v. de z.g. "Web Audio API" (excuus voor deze computertechnische kreet) als zuiver sinusvormige trillingen. Dat vinden wij niet het allermooiste geluid, maar het gaat hier om de toonhoogtes en hun samenklanken en de opeenvolging daarvan.

Als er geen geluid klinkt bij het afspelen van de akkoorden, probeer dan eens een andere browser. Deze pagina is getest met Google Chrome en daarmee werkt het perfekt.

De geluidskwaliteit en de hoorbaarheid van erg lage tonen zijn mede afhankelijk van de kwaliteit van de geluidskaart die in de computer zit en van die van de luidsprekers.

En oh ja, ik hoef er geen geld voor, maar als je zelf iets componeert met behulp van deze pagina dan is het wel zo netjes als je de URL () en het "Copyright © 2016, Henk Reints" er even bij vermeldt...

Enkele m.i. goede websites betreffende akkoorden en akkoorddprogressies:
En last but not least nog een zeer bekende (klik hier om hem in zijn geheel te beluisteren)
(en nee, die heb ik niet zelf gespeeld, dat kan ik niet op mijn viool):

#Uitlijnen#

Copyright © 2016, Henk Reints

#Chord Info#
#Define chord#
#Noottype