Henk-Reints.nl
juni 2007
intro

Copyright en Disclaimer

Hieronder staan de bronnen die ik heb gebruikt voor mijn Nederlandse vertaling van de Griekse tekst over Pasen zoals die door het Eerste Concilie van Nicæa is opgesteld.

Rodolphe Audette

transcriptie door Henk Reints

Rodolphe Audette
Nous vous annonçons la bonne nouvelle de l'accord réalisé sur la sainte Pâque, parce que grâce à vos prières cette question aussi a été réglée: tous les frères de l'Orient, qui auparavant célébraient avec les Juifs, seront fidèles à célébrer désormais la Pâque en accord avec les Romains, avec vous et avec nous tous qui le faisions depuis le début avec vous.

http://www.fordham.edu/halsall/basis/nicea1.txt
We further proclaim to you the good news of the agreement concerning the holy Easter, that this particular also has through your prayers been rightly settled; so that all our brethren in the East who formerly followed the custom of the Jews are henceforth to celebrate the said most sacred feast of Easter at the same time with the Romans and yourselves and all those who have observed Easter from the beginning.

http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/NICAEA1.HTM
We also send you the good news of the settlement concerning the holy Pasch, namely that in answer to your prayers this question also has been resolved. All the brethren in the East who have hitherto followed the Jewish practice will henceforth observe the custom of the Romans and of yourselves and of all of us who from ancient times have kept Easter together with you.

Femke van Os (zo letterlijk mogelijk zonder zorgen om "vloeiend Nederlands")
Wij brengen jullie een goede boodschap aangaande de overeenstemming van de heilige Pasen, (namelijk) dat door jullie gebeden ook dit plan succes heeft gehad zodat alle broeders in het oosten samen met de Joden de vroegere (Pasen) houden overeenkomstig de Romeinen en jullie en wij allen, die van begin af aan samen met jullie ervoor waken de Pasen vanaf daar hierheen (in tijd?) te brengen.

Henk Reints
Wij verkondigen u het goede nieuws over de overeenstemming aangaande het heilige paasfeest, omdat door uw gebeden ook dit plan is geslaagd zodat alle broeders in het oosten die het voorheen samen met de Joden vierden ertoe overgaan het tegelijk te vieren met de Romeinen en met u en met ons allen die pasen vanaf het begin met u hebben gevierd.


Copyright
Zie de bovenvermelde bronnen.

Disclaimer
Ik ben geen taalkundige of historicus en ik ben de Griekse taal niet machtig. Ik kan niet uitsluiten dat in mijn vertaling wellicht essentiële (ver)taal- of interpretatiefouten voorkomen. Aan deze vertaling kan derhalve geen enkele wetenschappelijke waarde (of juridische of wat dan ook) worden gehecht en ik accepteer geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (ver)taalfouten. Deze vertaling is niet geschikt als referentie voor wetenschappelijke doeleinden of welke andere officiële toepassing dan ook.

Henk-Reints.nl